Průzkum koryta řeky Berounky pro povodňovou komisi

ZOČ
Datum zásahu: 17. 4. 2014 7:50
Doba zásahu: 3h 21m
Počet členů: 3
Sdílet