Seznam galerií

Název galerie
19_Kone_Topolska
Likvidace bodavého hmyzu ulice V Horce
Likvidace ropné skvrny na komunikaci Radotínská
Likvidace bodavého hmyzu ulice V Horce
Likvidace bodavého hmyzu ulice Riegrova
Záchrana osoby ulice Vrážská
Vylovení uhynulého zvířete z řeky Berounky
Likvidace spadlého stromu na komunikaci
Likvidace bodavého hmyzu ulice Nad statkem
Záloha na vlastní stanici
Sundání kočky ze stromu ulice Sosnová
Čerpání po havárii ulice Voskovcova
Záchrana labutě řeka Berounka
Záchrana osoby Berounka Kazín
Likvidace olejové skvrny ulice Vrážská
Únik neznámé látky ulice Karlštejnská
Spadlý plot na OA ulice Husova
Nakloněný strom ulice Majakovského
Vyproštění uhynulého zvířete z řeky Berounky
Záchrana psa ze studny Všenory
Záloha na stanici HZS Øevnice
Únik ropné látky ulice Komenského
Likvidace ropné skvrny ulice Vrážská
Likvidace nakloněné borovice ulice Waldhauserova
Odstranění nebezpečných stavů ulice Libušina
Únik ropné látky z NA ulice Libušina
Únik plynu u RD ulice Karlická
Spadlá opěrná zeï ulice Komenského
Prasklá větev stromu na pozemku ZŠ Komenského
Likvidace bodavého hmyzu osada Jas
Kácení nahnutých smrků ulice Komenského
Nakloněný strom nad cyklostezku za ČOV
Čerpání zaplaveného sklepa
Čerpání městské vodárny ulice Radotínská
Čerpání zaplavených studní Mokropsy
Likvidace 2x nakloněý smrk ulice Komenského
Záchrana beránka z ohradníku Vonoklasy
Uražený ventil vodovodu ulice U Vodárny
Záchrana kotěte ulice Dr.Janského
Záchrana mláděte labutě řeka Berounka