Seznam galerií

Název galerie
Čerpání RD ulice V Mýtě
BoxWall poprvé nasazen ulice Školní
Likvidace následků vichřice
Vichřice soubor zásahů v k.ú.Černošice
Nakloněný strom ulice V boroví
Odstraňování následků bouře Černošice den druhý
Odstraňování následků bouře Černošice
Čerpání sklepa RD ulice Jabloňová
Likvidace následků deště k.ú. Černošice
Zásahy spojené s přívalovým deštěm k.ú. Černošice
Spadlá thuje na komunikaci ulice Strakonická
Prasklá větev nad komunikací ulice Mokropeská
Odstranění spadlého stromu K Dubu
Odstranění spadlého stromu ulice Komenského
Odstranění stromu před vjezdem RD Karlštejská
Spadlé větve do drátů a na chodník V Horce
Odstranění spadlého stromu ulice Mládežnická
Odstranění spadlého stromu Na Poustkách
Zprůjezdnění komunikace Černošice - Roblín
Odstranění spadlých větví ulice K dubu
Odstranění spadlých stromů Karlické údolí
Odstranění prasklé větve nad komunikací V topolích
Likvidace spadlých stromů po vydatném sněžení
Prasklé větve i strom ulice Fugnerova
Spadlé stromy a větve na cyklostezku
Spadlé větve na cyklostezku
Trampolína na ulici Stulíkova
Pád stromu na RD ulice Vrážská
Spadlý strom do trakce železnice ulice Zd.Lhoty
Spadlý strom na komunikaci Kala směr Roblín
Čerpání studny ulice Zdeňka Škvora
Neuvěřitelná laguna na ulici Ukrajinská
Splavené bláto ulice Zdeňka Škvora
Přívalový déšť v Černošicích
Padlý strom přes komunikaci ulice Mládežnická
Laguna na křižovatce Bulharská Topolská
Prořezávání větví
Cyklostezka před naším zásahem 6.8.2013
Likvidace polomu na cyklostezce 8.8.2013
Likvidace polomu na cyklostezce 7.8.2013