Nový dopravní automobil pro městské hasiče

Od prosince roku 2008 byl ve výbavě našich hasičů devítimístný dopravní automobil Volkswagen Caravelle, vyrobený v roce 1997. Tento typ vozidel patří do základní výbavy dobrovolných hasičských jednotek a je určen především pro dopravu hasičů na místo událostí, výcvik, školení a evakuaci obyvatel. Jenže ani důsledná údržba nezastavila stárnutí mokropeského „DAčka“, a to se stalo poruchové a ekonomicky náročné na udržování v provozuschopném stavu. Vedení města proto rozhodlo o sledování dotačních titulů a případném využití vypsaných dotací na obnovu dosluhující Caravelly. V roce 2017 naše město úspěšně požádalo Generální ředitelství HZS čR o dotaci z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2018, Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu“, čímž mohlo v rámci projektu dojít k reprodukci požární techniky s finanční podporou 450 000,- Kč. V návaznosti na tento dotační titul město požádalo o kofinancování Středočeský kraj v rámci dotací z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Na základě podané žádosti bylo zastupitelstvem Středočeského kraje rozhodnuto o přidělení dotací, přičemž město černošice obdrželo příspěvek v maximální výši, tj. 300 000,- Kč. Po dlouhém koloběhu žádostí, podkladů, specifikací, veřejných zakázek a kontrolních dnů se blížíme k závěru - převzetí vozu Volkswagen Transporter T 6 kombi 2,0 TSI 4MOT DSG DR, samozřejmě v barvě RAL 3024 (jasně červená), jako naše ostatní vozidla. Nové „DAčko“ je dodáno společností Kobit THZ, s.r.o. za vysoutěženou cenu 1 449 580,- Kč. Po započtení dotačních příjmů zbývá zaplatit z vlastních zdrojů 669 580,- Kč za techniku, která bude sloužit černošicím mnoho let. Na závěr snad jen popřát novému vozu a našim hasičům budoucí kilometry bez nehody a jen šťastné návraty na základnu. Nový DA VW Transporter
Datum aktuality: 20. 7. 2018