Zvýšení hladiny řeky Berounky

Na základě večerních přívalových dešťů v Brdech a na Plzeňsku se množí telefonáty o stavu hladiny řeky. Proto jsme projeli povodí Berounky v k.ú.černošice a můžeme konstatovat: průtok v řece již kulminoval před polednem kulminoval na průtoku 160m3/s. V současné době hladina klesá a vzestup se nepředpoládá bez významných srážek ve svodném území. Vzhledem k tomu, že I SPA nastává při průtoku 225m3/s má řeka, jen zvýšenou hladinu bez nebezpečí.
Datum aktuality: 25. 5. 2018